Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u persoonlijk identificeert. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens, die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres, evenals voor verdere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene en verplichte informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens en deze uitleg over de bescherming van gegevens.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan veiligheidslacunes onderhevig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar het verantwoordelijke kantoor

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Patrick Remmels
Rüthlingstr. 3
80636 München

E-mail: info [at] automatischestrijkmachine.nl

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes

Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

U kunt veel online advertentiecookies van bedrijven beheren via de Amerikaanse website www.aboutads.info/choices/ of de EU-website www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

U kunt uw keuze ook maken via de volgende platformen: IAB Opt -Out Plattform en Network Advertising Initiative Opt -Out Plattform dat mogelijkheden biedt om een beslissing te nemen voor alle bedrijven die zich op dit platform hebben geregistreerd.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Sociale media

Inhoud delen via plugins (Facebook, Google + 1, Twitter & Co.)

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Deze site maakt hiervoor gebruik van de Shariff Wrapper. Deze tool legt alleen direct contact tussen de netwerken en gebruikers als de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de beheerders van deze platforms. Als de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen op Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij deze verzendt.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina in sociale netwerken delen met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming, zonder dat de netwerkexploitanten volledige surfprofielen aanmaken.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit zal ertoe leiden dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van bestelgegevens

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

6. Online marketing en partnerprogramma’s

Amazon Affiliate Programma

e beheerders van de pagina’s nemen deel aan het Amazone-EU-partnerprogramma. Aan onze kant door Amazon advertenties en links naar de kant van Amazon.de worden samengevoegd, waarmee we geld kunnen verdienen aan reclame kosten vergoeding. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te volgen. Dit stelt Amazon in staat om te herkennen dat u op de partnerlink op onze website heeft geklikt.

Amazon-cookies” worden opgeslagen op basis van art. 6 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft hier een gerechtvaardigd belang bij, aangezien de hoogte van zijn affiliate vergoeding alleen via de cookies kan worden vastgesteld.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon is te vinden in Amazon’s verklaring over gegevensbescherming: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

7. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites in dit onlineaanbod zijn geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “externe aanbieders” genoemd) het IP-adres van de gebruiker gebruiken. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud.

Wij spannen ons tot het uiterste in om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud af te leveren. Wij hebben echter geen invloed op de vraag of de externe aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover ons bekend, informeren wij de gebruikers hierover.

YouTube

Op onze website gebruiken we embedded content (video’s) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wanneer u een website met een dergelijke inhoud bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen.

Zo weet de YouTube-server welke van onze webpagina’s u heeft bezocht. Als je als lid bent ingelogd op YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan je persoonlijke gebruikersaccount op dit platform. U kunt een dergelijke opdracht voorkomen door uit te loggen uit uw gebruikersaccount voordat u onze website bezoekt.